News

News

recent events

On 28-29 march was another edition of Trade Fairs M.A.D.E. 2017 in Paris and our company was there!
Private label trade M.A.D.E. 2017 is the most important event organized in France for companies which interested in cooperation in the field of the production of trade marks.


During the fair, food and packaging manufacturers were present. The curiosity to get acquainted with the new products on the market has attracted 4140 visitors.

Our new product - Coffee Musso - was appreciated at the Avenue of Stars M.A.D.E. 2017

Additional information is available at: www.madeparis.com

ParyżStoisko

Realizujemy projekt pn: „Wzrost potencjału eksportowego firmy Coffee Promotion Sp. z o.o.” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 581 216.00 PLN
Dofinansowanie: 384 300.00 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do szerszego rynku międzynarodowego, a tym samym stworzy sieć dystrybucyjną.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.
COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

Mareza, ul. Korzeniewska 19B

82-500 Kwidzyn, Polska

Tel. + 48 / 55 262 3860

Fax + 48 / 55 262 3867

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.