News

News

recent events

On 18-22 February 2018, the United Arab Emirates held Food and Drinks Fair Gulfood 2018. These are some of the most important exhibition events in the food industry in the world. This prestigious event enables Polish exporters to conduct B2B meetings with contractors from around the world. For the fifth time, Coffee Promotion took part in this event.

This year's 23rd edition of the fair gathered about 5,000 exhibitors, including 120 national pavilions and attracted about 95,000 visitors.
One of the small successes of the fairs is confirmation of the arrival of newly acquired customers for business meetings in our factory.

Expenditure co-financed by the European Union
from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020Realizujemy projekt pn: „Wzrost potencjału eksportowego firmy Coffee Promotion Sp. z o.o.” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 581 216.00 PLN
Dofinansowanie: 384 300.00 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do szerszego rynku międzynarodowego, a tym samym stworzy sieć dystrybucyjną.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.
COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

Mareza, ul. Korzeniewska 19B

82-500 Kwidzyn, Polska

Tel. + 48 / 55 262 3860

Fax + 48 / 55 262 3867

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.