News

News

recent events

Asia's Largest Food Innovation Exhibition is a trade show in China. On May 16-18, 2018 Coffee Promotion took part in this event. SIAL China gathers companies from the international market who provide information on the trends and innovations of the regional food industry.

SIAL China is the fourth largest food fair in the world, covering an area of 162,000 square meters in 14 rooms. They gather 3,400 exhibitors representing 67 countries, and 110,000 visitors participate in the event.

More: http://www.sialchina.com/


Expenditures co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020

Realizujemy projekt pn: „Wzrost potencjału eksportowego firmy Coffee Promotion Sp. z o.o.” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 581 216.00 PLN
Dofinansowanie: 384 300.00 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do szerszego rynku międzynarodowego, a tym samym stworzy sieć dystrybucyjną.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.
COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

Mareza, ul. Korzeniewska 19B

82-500 Kwidzyn, Polska

Tel. + 48 / 55 262 3860

Fax + 48 / 55 262 3867

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.