News

News

recent events

On 29-30.05.2018, Coffee Promotion took part in the international exhibition PLMA 2018 "World of Private Label", which took place at the RAI Exhibition Center in Amsterdam.

Over 13,000 professionals from 110 countries have visited this spectacular event. PLMA is 2,500 companies exhibiting from 70 countries. Membership includes both international corporations and small family businesses.

As the name suggests, the show brings together companies specializing in the production of private labels. This type of trade fair is a great way to present the company's activities to representatives of supermarkets, hypermarkets, discount stores, department stores, wholesalers, importers and exporters.

More: https://www.plmainternational.com

Realizujemy projekt pn: „Wzrost potencjału eksportowego firmy Coffee Promotion Sp. z o.o.” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 581 216.00 PLN
Dofinansowanie: 384 300.00 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do szerszego rynku międzynarodowego, a tym samym stworzy sieć dystrybucyjną.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.
COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

Mareza, ul. Korzeniewska 19B

82-500 Kwidzyn, Polska

Tel. + 48 / 55 262 3860

Fax + 48 / 55 262 3867

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.