Our products

Offer

Our products

In the coffee industry and the production of instant beverages have many years of experience, which will be happy to share with our customers. Below we present a wide range of our current products, but we are very open to collaborate with new and interesting projects.

Beans Coffee

stabilopack packaging

 

G. Monti

G. Monti 1 kg

Kawa Amaretto

Amaretto Coffee 1 kg

Kawa Czekoladowa

Chocolate Coffee 1 kg

India

India 1 kg

Indonezja

Indonesia 1 kg

Kolumbia

Columbia 1 kg

Mexico

Mexico 1 kg

Kawa Waniliowa

Vanillia Coffee 1 kg

Ressini

Ressini 500 g

Green Coffee

stabilopack packaging

 

Kawa Zielona Classic

Classic Green Coffee 1 kg

Natural ground Coffee

stabilopack packaging

 

Porta

Porta 500 g

Bona

Bona 250 g

Motzza

Motzza 100 g

Natural ground Coffee

vacuum packaging

 

Ayo 250 g

Ayo 250 g

Ayo 500 g

Ayo 500 g

Kopi Pagi

Kopi Pagi 500 g

Nelly

Nelly 500 g

Veronni

Veronni 250 g

Black Pearl

Black Pearl 250 g

Ronelli

Ronelli 250 g

G. Monti Classic

G. Monti Classic 250 g

G. Monti Gold

G. Monti Gold 250 g

Super Crema

Super Crema 250 g

Mattino

Mattino 250 g

Cabani

Cabani 250 g

Roney's Gold

Roney's Gold 250 g

Roney's Premium

Roney's Premium 250 g

Natural ground Coffee

cans packaging

 

Coffee Italian 250 g i 500 g

Coffee Italian 250 g i 500 g

Natural-Grain ground coffee

 

Lord Wayne 1 kg (stabilopack)

Lord Wayne 1 kg (stabilopack)

Lord Wayne 250 g (stabilopack)

Lord Wayne 250 g (stabilopack)

Lord Wayne 250 g (vacuum)

Lord Wayne 250 g (vacuum)

Lord Wayne 250 g (kartonik 2 x vacuum)

Lord Wayne 250 g (kartonik 2 x vacuum)

Instant coffee

 

Canelly Gold 100 g, 200 g i 300 g

Canelly Gold 100 g, 200 g i 300 g

Canelly Classic 100 g, 200 g i 300 g

Canelly Classic 100 g, 200 g i 300 g

Breakfast Time

Breakfast Time 300g

Breakfast Time

Breakfast Time 300g

Fresh Cafe

Fresh Cafe 100 g

Coffee slimming

 

Rossinni Green

Rossinni Green 200g

Rossinni Enriched ground

Rossinni Enriched ground 120g

Rossinni Enriched instant careal

Rossinni Enriched instant careal 100g

Decaffeinated coffee

 

We also have the ability to produce decaffeinated coffee.

Instant products

 

Cykoria Instant 30 g (10+2 torebka)

Cykoria Instant 30 g (12 x 2,5 g)

Cykoria Instant 100 g

Cykoria Instant 100 g

Chicory Classic

Chicory Classic 30 g (12 x 2,5 g)

Chicory and sugar

Chicory and sugar 84 g (12 x 7 g)

Chicory 3w1

Chicory 3w1 162 g (12 x 13,5 g)

Coffee and Friends 3in1 (display)

Coffee and Friends 3in1 360 g (20 x 18 g)

Coffee and Friends 2in1 (display)

Coffee and Friends 2in1 280g (20 x 14 g)

Coffee and Friends solo (display)

Coffee and Friends solo 100 g (50x 2 g)

Coffee and Friends 3in1 (stick)

Coffee and Friends 3in1 18 g

Coffee and Friends 2in1 (stick)

Coffee and Friends 2in1 14 g

Coffee and Friends solo (stick)

Coffee and Friends solo 2 g

Cappuccino Classic<br /><br />

Cappuccino Classic 120 g (6 x 20 g)

Cappuccino Cinnamon

Cappuccino Cinnamon 120 g (6 x 20 g)

Chocolatinna

Chocolatinna 150 g (6 x 25 g)

Instant tea

Instant tea 156 g (12 x 13 g)

Sweet Coffee

Sweet Coffee 108 g (12 x 9 g)

Orangeade orange

Orangeade orange 450g (30 x 15g)

Orangeade lemon

Orangeade lemon 450g (30 x 15g)

Orangeade orange

Orangeade orange 15g

Orangeade lemon

Orangeade lemon 15g

Other products

 

Kofeina

caffeine


Realizujemy projekt pt.: „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”
Całkowita wartość projektu: 56.580,00 PLN
Dofinansowanie: 23.000,00 PLN
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w działaniach eksportowych poprzez specjalistyczną usługę doradczą dla MŚP.
Celem projektu jest analiza dotychczasowych działań przedsiębiorstwa oraz wyselekcjonowanie odpowiedniego rynku zbytu.
W wyniku realizacji projektu firma utrzyma działalność gospodarczą oraz dotychczasowe tempo rozwoju.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.

Realizujemy projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Coffee Promotion Sp. z o.o.” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 202 235,31 PLN
Dofinansowanie: 202 235,31 PLN
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej, a jego celem jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz niwelowanie skutków wywołanych epidemią COVID-19.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma utrzyma działalność gospodarczą oraz stan zatrudnienia. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.

Realizujemy projekt pn: „Wzrost potencjału eksportowego firmy Coffee Promotion Sp. z o.o.” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 581 216.00 PLN
Dofinansowanie: 384 300.00 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do szerszego rynku międzynarodowego, a tym samym stworzy sieć dystrybucyjną.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.

Coffee Promotion Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Cel projektu:
Rozwój działalności przez realizację inwestycji uruchomienia produkcji innowacyjnych kaw ziarnistych i mielonych o obniżonej zawartości szkodliwych substancji – potencjalnie kancerogennego furanu i akrylamidu. Celem projektu będzie przygotowanie infrastruktury technicznej i organizacyjnej do rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnych produktów przez wybudowanie hali produkcyjnej 2.585 m2) z niezbędną infrastrukturą, nabycie linii do wypalania kawy, a także wdrożenie strategii marketingowej. Wprowadzenie na rynek przełomowych dla branży produktów o wysokim potencjale eksportowym przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży, umocnienia pozycji Spółki, rozszerzenia rynków zbytu.

W ramach projektu Coffee Promotion wdroży do produkcji kawy mielone i ziarniste z obniżoną zawartością furanu i akrylamidu (znacząco poniżej zalecanej przez KE wartości) będące tym samym innowacją na skalę międzynarodową, o dużym potencjale eksportowym. Dostępne badania dowodzą, że substancje te powszechnie występujące w produktach spożywczych poddawanych obróbce termicznej spożywane w dużych ilościach mogą powodować choroby nowotworowe przez zmianę struktury DNA. Wdrożenie innowacji produktowej nastąpi w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R w zakresie parametrów procesu palenia kawy i zależności między tymi parametrami, a zawartością furanu i akrylamidu (innowacja procesowa). W wyniku prac B+R (własnych i zleconych) opracowano innowacyjny proces wypalania kawy o kontrolowanej temperaturze, w celu uniknięcia przepalania ziaren, a tym samym obniżenia składników kancerogennych, zgodnie z regulacjami dotyczącymi wprowadzania i bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Rezultatem projektu będzie innowacyjna na skalę światową seria kaw naturalnych (mielona i ziarnista) o obniżonej zawartości furanu i akrylamidu, w stosunku do średnich wartości w obecnie dostępnych na rynku kawach. Projekt dot. inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) 651/2014) związanej z budową nowego zakładu i wyposażeniem w linię technologiczną do produkcji kaw.

Wartość projektu: 7 472 951,41 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 477 520,00 PLN

Projekty UE: www.mapadotacji.gov.pl
COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

Mareza, ul. Korzeniewska 19B

82-500 Kwidzyn, Polska

Tel. + 48 / 55 262 3860

Fax + 48 / 55 262 3867

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.