Production of own brands

Offer

Production of own brands

"Your idea - our realization"

- This is the credo of our productions own brands. We are able to adapt the product to any requirements, ideas, weight and quality range from low to very high. We have many machines, thanks to which we are able to meet the expectations of even the most demanding customers.

idea
1. IDEA

Would you like to create Your unique brand of coffee? This offer is ideal for You!

We can offer the creation of Own Brands to domestic and foreign network. All we need to know is Your expectation and we will do the rest.

produkcja marek własnych - idea
produkcja marek własnych - idea
designing
2. PROJECT

Do You have an idea for packaging? Our professional designers will make all the necessary arrangements to fulfill your desires in range of packaging project. If you have no idea how the package would look like – no problem, we will present some of our projects created especially for You to give you choice.

mixing
3. COFFEE BLAND

We have our own technological line that processes green coffee beans and the end product is either ground coffee or roasted coffee beans. We have also the possibility of packing instant products i.e. spray-dried coffee, freeze-dried coffee, agglomerated coffee, instant chicory, instant coffee drinks 3-in-1, 2-in-1, 1-in-1, cappuccino, creamer for coffee and tea, sodas, chocolate instant.

Our coffee technologists do not know the word "impossible". They are able to dedicate the necessary amount of time and experience to create a coffee specially for You.

produkcja marek własnych - idea
produkcja marek własnych - idea
packaging
4. PACKAGING

Our production lines allows us to provide service in range of packaging any coffee products in packs of various weights. Among the extensive range of our packages, pick one we will place Your coffee.

transport
5. TRANSPORT

The perfect blend of coffee, packaged in an aesthetic package we collectively pack and ship directly to Your Company, so You can enjoy Your Own Brand coffee.

produkcja marek własnych - idea
Realizujemy projekt pn: „Wzrost potencjału eksportowego firmy Coffee Promotion Sp. z o.o.” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 581 216.00 PLN
Dofinansowanie: 384 300.00 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do szerszego rynku międzynarodowego, a tym samym stworzy sieć dystrybucyjną.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.
COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

Mareza, ul. Korzeniewska 19B

82-500 Kwidzyn, Polska

Tel. + 48 / 55 262 3860

Fax + 48 / 55 262 3867

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.