Aktualności

Aktualności

ostatnie wydarzenia

Produkt My First Coffee wybrany przez SIAL jako innowacyjność roku 2019. 


Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Infrastruktury Coffee Promotion Sp. z o.o. w celu wdrożenia nowych produktów funkcjonalnych” ma na celu wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych w produkcji obecnych wyrobów, a także wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów – kawy instant w pojedynczych saszetkach typu „stick” oraz kawy zbożowej eko w pojedynczych saszetkach typu „stick”.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 6 975 880,85 zł
Wartość dofinansowania: 2 835 723,92 zł

Firma COFFEE PROMOTION sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowych produktów do oferty w celu złagodzenia skutków brexit”.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. brexit) w działalności firmy Coffee Promotion Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty nowych produktów – kawy rozpuszczalnej (instant) w szklanych słoikach 100 g i 200 g i zaoferowaniu jej na rynek brytyjski oraz inne, nowe dla firmy rynki międzynarodowe (kraje arabskie i azjatyckie).
Wartość projektu: 392 579,10 EUR
Wartość dofinansowania: 127 668,00 EUR


Coffee Promotion Sp. z o.o. na targach Gulfood 2023, Dubaj
realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
Całkowita wartość projektu: 135 514,70 PLN
Dofinansowanie: 116 186,32 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion oraz zwiększenie poziomu handlu na rynku zagranicznym.

Realizujemy projekt pt.: „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”
Całkowita wartość projektu: 56.580,00 PLN
Dofinansowanie: 23.000,00 PLN
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w działaniach eksportowych poprzez specjalistyczną usługę doradczą dla MŚP.
Celem projektu jest analiza dotychczasowych działań przedsiębiorstwa oraz wyselekcjonowanie odpowiedniego rynku zbytu.
W wyniku realizacji projektu firma utrzyma działalność gospodarczą oraz dotychczasowe tempo rozwoju.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.

Realizujemy projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Coffee Promotion Sp. z o.o.” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 202 235,31 PLN
Dofinansowanie: 202 235,31 PLN
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej, a jego celem jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz niwelowanie skutków wywołanych epidemią COVID-19.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma utrzyma działalność gospodarczą oraz stan zatrudnienia. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.

Realizujemy projekt pn: „Wzrost potencjału eksportowego firmy Coffee Promotion Sp. z o.o.” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 581 216.00 PLN
Dofinansowanie: 384 300.00 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do szerszego rynku międzynarodowego, a tym samym stworzy sieć dystrybucyjną.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.

Coffee Promotion Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Cel projektu:
Rozwój działalności przez realizację inwestycji uruchomienia produkcji innowacyjnych kaw ziarnistych i mielonych o obniżonej zawartości szkodliwych substancji – potencjalnie kancerogennego furanu i akrylamidu. Celem projektu będzie przygotowanie infrastruktury technicznej i organizacyjnej do rozpoczęcia wytwarzania innowacyjnych produktów przez wybudowanie hali produkcyjnej 2.585 m2) z niezbędną infrastrukturą, nabycie linii do wypalania kawy, a także wdrożenie strategii marketingowej. Wprowadzenie na rynek przełomowych dla branży produktów o wysokim potencjale eksportowym przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży, umocnienia pozycji Spółki, rozszerzenia rynków zbytu.

W ramach projektu Coffee Promotion wdroży do produkcji kawy mielone i ziarniste z obniżoną zawartością furanu i akrylamidu (znacząco poniżej zalecanej przez KE wartości) będące tym samym innowacją na skalę międzynarodową, o dużym potencjale eksportowym. Dostępne badania dowodzą, że substancje te powszechnie występujące w produktach spożywczych poddawanych obróbce termicznej spożywane w dużych ilościach mogą powodować choroby nowotworowe przez zmianę struktury DNA. Wdrożenie innowacji produktowej nastąpi w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R w zakresie parametrów procesu palenia kawy i zależności między tymi parametrami, a zawartością furanu i akrylamidu (innowacja procesowa). W wyniku prac B+R (własnych i zleconych) opracowano innowacyjny proces wypalania kawy o kontrolowanej temperaturze, w celu uniknięcia przepalania ziaren, a tym samym obniżenia składników kancerogennych, zgodnie z regulacjami dotyczącymi wprowadzania i bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Rezultatem projektu będzie innowacyjna na skalę światową seria kaw naturalnych (mielona i ziarnista) o obniżonej zawartości furanu i akrylamidu, w stosunku do średnich wartości w obecnie dostępnych na rynku kawach. Projekt dot. inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) 651/2014) związanej z budową nowego zakładu i wyposażeniem w linię technologiczną do produkcji kaw.

Wartość projektu: 7 472 951,41 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 477 520,00 PLN

Projekty UE: www.mapadotacji.gov.pl
COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

Mareza, ul. Korzeniewska 19B

82-500 Kwidzyn, Polska

Tel. + 48 / 55 262 3860

Fax + 48 / 55 262 3867

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.