Packaging services

Offer

Packaging services

Our production lines allows us to provide service in range of packaging any coffee products in packs of various weights.
Services packaging made from raw materials supplied as well as their own. We can help with the purchase of packaging and creating recipes.
We are flexible realizing unusual orders.

Plastic packaging:
  1. Pillow bag in weight from 50 to 500g.
  2. Stabilopack and stabilopack with a valve in weight from 20 to 1000g.
  3. stickie in weight from 2 to 20g.
  4. The sachets in weight from 2 to 25g.
  5. Vacuum (printed film or printed paper wrapped): 250g, 2x250g (double packed), 500g.
usługi pakowania
usługi pakowania
Cans with lithography:
  • diameter 73mm, height 95-115 mm
  • diameter 83mm, height 95-115 mm
  • diameter 99mm, height of 110-195 mm.
Packaging PET

to an adhesive label or "circular" in the basis weight from 200 to 500g.

Jars

the customer of different shapes (oval, rectangular) in weight from 50 to 300g.

Realizujemy projekt pn: „Wzrost potencjału eksportowego firmy Coffee Promotion Sp. z o.o.” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 581 216.00 PLN
Dofinansowanie: 384 300.00 PLN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie marki Coffee Promotion, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do szerszego rynku międzynarodowego, a tym samym stworzy sieć dystrybucyjną.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na potencjał i tempo rozwoju firmy.
COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

Mareza, ul. Korzeniewska 19B

82-500 Kwidzyn, Polska

Tel. + 48 / 55 262 3860

Fax + 48 / 55 262 3867

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.